این ژالون نقشه برداری در متراژ های مختلفی از 2 متر شروع و در سایز های 2.10 و 5.10 متر است که دارای کاور حمل و به صورت تلسکوپی جم میشود ژالن با نوکی تیز که با رنگهای سفید وقرمز (نارنجی) بو طول های نیم متری رنگ می شود ، تا از دور قابل رویت باشد . از این وسیله برای مشخص کردن امتداد مستقیم بین دو نقطه استفاده می شود . در عمیات دقیق برای عمود نگاه داشتن ژالون از سه پایه و تراز ژالون استفاده می شود