این شیر سنج دقیق یا لاکتومتر شیر برای اندازه گیری وزن مخصوص شیر است و میتوان توسط آن میزان خلوص شیر را اندازه گیری نمود. میتوان این محصول را برای تست شیر نامید . شیر سنج دقیق این دستگاه ها در حوزه های صنعتی استفاده می شود که در آن جا تولید شیر صورت می گیرد ، به همین دلیل ابتدا تست و سپس برای ساخت محصولات گوناگون ارسال می شود .